Banner

Banner

Banner

Banner

Fietsongevallen in Nederland; de harde feiten !!

78.000 personen worden jaarlijks medisch behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval.

66.000 personen worden jaarlijks behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling.

8.100 personen worden jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis na een fietsongeval.

190 personen overlijden jaarlijks na een ongeval tijdens het fietsen.

Medisch behandelde letsels

Jaarlijks worden 78.000 personen medisch behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval. Dit betekent dat iedere dag ruim 200 personen dermate ernstig gewond raken door een fietsongeval dat een medische behandeling noodzakelijk is. De slachtoffers worden veelal behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis (66.000) en/of door de huisarts (42.000). Specialisten en fysiotherapeuten behandelen jaarlijks respectievelijk 16.000 en 14.000 personen als gevolg van een fietsongeval.

Spoedeisende Hulp behandelingen

66.000 personen worden jaarlijks behandeld op een SEH-afdeling aan de gevolgen van een ongeval tijdens het fietsen. Er zijn iets meer mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers. Wanneer men kijkt naar het aantal slachtoffers per 100.000 inwoners zijn jongens van 10-14 jaar het vaakst betrokken bij een fietsongeval (930 SEH-behandelingen per 100.000 personen). Het aantal SEH-behandelingen na verkeersongevallen met fietsers lijkt in de periode 2001-2005 te zijn gedaald maar deze daling is niet significant. Deze trend is gecorrigeerd voor de veranderende bevolkingsopbouw.

Meer dan twee op de drie ongevallen tijdens het fietsen zijn eenzijdige ongevallen. Dit is meestal een val van een fiets. Bij één op de vijf fietsongevallen wordt het letsel veroorzaakt door een botsing met een voertuig of voetganger. Botsingen met een obstakel komen minder voor. De meeste slachtoffers waren bestuurder van de fiets, een aanzienlijk kleiner aantal was als passagier betrokken bij een ongeval.

Het merendeel van de fietsongevallen vindt plaats op de straat, rijweg of het trottoir. Een klein aantal ongevallen vindt plaats in een natuurgebied of op een andere locatie. Vier van de tien slachtoffers lopen letsel op aan de bovenste ledematen. Naast oppervlakkig letsel en kneuzingen aan de schouders, arm of hand komen ook polsfracturen regelmatig voor. Een kwart van de slachtoffers heeft hoofdletsel, vaak is dit een open wond.

Ziekenhuisopnamen

Jaarlijks worden gemiddeld 8.100 personen opgenomen in het ziekenhuis na een fietsongeval. Dit zijn zowel eenzijdige als tweezijdige fietsongevallen. Een trendanalyse laat zien dat in de periode 2001-2005 het aantal ziekenhuisopnamen significant is gestegen met 20%. Deze trend is gecorrigeerd voor de veranderende bevolkingsopbouw. Iets meer dan de helft van de slachtoffers is man. Het risico op een fietsongeval dat leidt tot een ziekenhuisopname is het grootst voor ouderen van 55 jaar en ouder, met 84 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners.

Een op de vijf ziekenhuisopnamen is het gevolg van een aanrijding door een motorvoertuig. Ruim de helft van de slachtoffers wordt opgenomen met een fractuur. Daarnaast loopt een kwart van de slachtoffers hersenletsel op.

Dodelijke ongevallen

Jaarlijks overlijden 190 personen na een fietsongeval. Meer dan de helft van de slachtoffers is 55 jaar of ouder. Tweederde van de slachtoffers is man. Het meest voorkomende ongevalmechanisme is een botsing met een rijdend object, bijvoorbeeld een botsing met een personenauto of vrachtwagen.

Stichting Consument en Veiligheid www.veiligheid.nl